Nr karty: 8/B/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:16:09
Data modyfikacji :
2014-05-22 11:58:50

Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.
Numer wpisu
8/B/2014
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew z dzialki nr ewid. 774 obręb Ośno Lubuskie
3.
Znak sprawy
OŚ.6131.10.2014
4.
Data wydania i miejsce wydania
2014-03-31 - UMiG Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Zespół Szkół Ekonomicznych, Ośno Lubuskie, Rezpińska 8, 69-220, Ośno Lubuskie
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!