Nr karty: 8/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:12:49
Data modyfikacji :
2014-04-08 14:14:14

Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.
Numer wpisu
8/A/2014
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z dzialki nr ewid. 774 obręb Ośno Lubuskie
3.
Znak sprawy
OŚ.6131.10.2014
4.
Data złożenia
2014-02-21
5.
Dane wnioskodawcy
Zespół Szkół Ekonomicznych, Ośno Lubuskie, Rezpińska 8, 69-220, Ośno Lubuskie
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!