Nr karty: 5/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 11:57:47
Data modyfikacji :
2014-04-08 12:18:12

Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.
Numer wpisu
5/A/2014
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie budowy linii energetycznej 110 kV relacji Lubiechnia Wielka-Sulęcin
3.
Znak sprawy
OŚ.6131.7..2014
4.
Data złożenia
2014-01-27
5.
Dane wnioskodawcy
ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Sulęcin, Lipowa 30, 69-200, Sulęcin
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Projekt wykonawczy - tom L6: - opis techniczny - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wykazy drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia - załączniki mapowe
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!