Nr karty: 2/B/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 11:20:31
Data modyfikacji : 2014-04-08 11:20:31
Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.
Numer wpisu
2/B/2014
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 122 obręb Świniary
3.
Znak sprawy
OŚ.6131.3.2014
4.
Data wydania i miejsce wydania
2014-02-05 - UMiG Ośno Lubuskie, Rynek 1
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!