Nr karty: 12/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:37:40
Data modyfikacji : 2014-04-08 12:37:40
Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.
Numer wpisu
12/A/2014
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki ne ewid. 288/1 obręb Ośno Lubuskie
3.
Znak sprawy
OŚ.6131.22.2014
4.
Data złożenia
2014-03-24
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!